Fråga: Slaget stämmer inte med tiden, kan jag fixa det själv?

Svar: När detta har hänt säger man att klockan har kommit ur slag. Det händer oftast när slagfjädern "tar slut" innan gångfjädern d.v.s. den slutar att slå innan den slutar att gå.

Dra upp båda fjädrarna, ställ klockan så du hör hur många slag den slår. T.ex. du ställer klockan på tre men den slår åtta, då kan du genom att trycka ner en arm som sitter i verket bakom tvåan, mata fram slaget en halvtimme i taget. Låt klockan slå färdigt innan du trycker ner armen igen. Sedan fortsätter du så till klockan slår tre, sedan kan du ställa in den rätta tiden.

På bilden ser du var armen sitter och hur den kan se ut.