Junghans

År 1861 grundade affärsmannen Erhard Junghans företaget Junghans & Tobler med sin svåger Jakob Zeller Tobler i Schramberg. Till en början specialiserade de sig på tillverkning av urdelar till klockproduktioner. Genom den hårda konkuransen av de importerade amerikanska uren blev den inhemska urindustrin drabbad. På grund av amerikanarnas framgång med massproduktion av ur, fick uren låga överkommliga priser för kunden.

 

Då beslöt sig Erhard att anlita sin bror, Xaver Junghans, som då arbetade som möbelsnickare i USA. Han fick i uppdrag att studera den "löpandeband principen" som tillämpades i USA. För att sedan ta hem kunskapen och utrustningen till Schramberg, Tyskland. När fabriken och maskinutrustingen väl var på plats fokucerade Erhard sig på att driva företaget och Xaver ledde produktionen av urfodral. Professionella urmakare anställdes för att övervaka produtionen av urverken. År 1868 producerades av 72 arbetare 30 ur /vecka och två år senare, 1870 producerades 100 ur /dag.

 

Erhard Junghans dog 1870 och hans son Arthur Junghans tog över ledningen år 1875. Fram till 1875 slutförde Arthur sina studier och reste sedan över till USA för att studera de senaste teknologiska möjligheterna för att göra en mer rationell produktion. Arthur J introducerade många nya produktions tekniker till företaget, tillförde idéer, var designer och spelade en stor roll som teknisk ledare. För det nya århundradet var flertalet maskiner och processer utvecklade som gav Junghans oslagbart försprång i form av tillverkning och kvalité. Arthur J fokuserade i första hand på uppfinningar i urtillverkningen och inte mindre än 300 uppfinningar patenterades under hans ledning.

Första fabriksloggan och kännetecken 1877 var en örn med flagga och ordspråket " E Pluribus Unum", vilket betyder "En av många".

 

År 1888 presenterade Junghans sin andra fabrikslogga en fem-uddig stjärna med ett J i mitten. 1890 förändades stjärnan till en ått-uddig och det har varit Junghans kännetecken sen dess.

Junghans klockor blev kända som prismässigt överkommliga, högkvalitéts produkter från Tyskland och såldes i hela världen. År 1903 blev Arthurs vision verklighet, Junghans var världens största urfabrik. Under samma år lanserades Junghans sitt första fickur. Över 3000 anställda producerade 3miljoner klockor /år. Tillverkningstakten gjorde att man snart blev tvungen att utöka lokalerna och därmed blev terassbyggnaden gjord, med stegvis konstruktion som gav naturligt dagsljus till varje urmakares arbetsstation. Byggnaden är i dag en kulturskyddad historisk byggnad. Efter Arthurs död år 1920 tog hans söner Erwin, Oscar, Helmut och Siegfried över ledningen av företaget och deras motto var "Masse mit Klasse" – "många med klass/kvalité".

Att fortsätta ta över företagets arv och behålla hög standard var ingen lätt uppgift men bröderna bemästrade det framgångsrikt.

 

I början av 30-talet gjordes det första armbandsuren, som sanbbt ersatte fickuren och blev de mest populära klockoran på marknaden.

Under andra världskriget hade Junghans som så många andra varit tvungna att dra ner och nästan sluta helt med produktionen för att hjälpa krigsmakten. Så efter kriget blev de tvungna att nästan börja om från början. Men Helmut Junghans kavlade upp ärmarna och började bygga upp fabriken på nytt med hjälp av sina duktiga medarbetare. Efter den framgångsrika återuppbyggnaden av företaget började Junghans att fokusera sig på mer extakta metoder att mäta tiden. År 1946 gjordes Junghans första armbandsur med kronografverk. Junghans kan också titulera sig som ett företag med lång tradition att finna nya marknadsandelar i efterkrigs rekonstruktionerna.

 

År 1950 slog sig Junghans samman med Diel-gruppen. 1955 gjordes det första elektriska uret. Men det var den nya uppfinningen kvartsteknologi som Junghans verkligen tog upp och utvecklade vidare. Den första tyska kvartsklockan tillverkades i slutet av 60-talet. Första kvartsarmbandsuret tillverkades 1970. Som pionjärer av kronografurens utveckling gjorde Junghans historia än en gång som officiell tidmätare vid 1972 års Olympiska spel. Junghans skapade yttreligare en revolution på klockmarknaden när de utvecklade det första radiokontrollerade bordsuret 1985. Som följdes av det första solcells uret 1986. Världens första radiokontollerade armbandsur, Mega1, lancerades 1990.

En intressant parantes var att vid sidan om urtillverkning utvecklade de även mekaniska tändhattar och den första kom ut på marknaden 1905. Junghans microtec har fortsatt sin tillverkning av tändhattar till vapenindustrin fram till idag.

 

Detta är en sammanfattning från olika källor. Har ni några anmärkningar på innehållet tveka inte att höra av er.