Gustav Becker

 

Född 2 maj ,1819 i Oels ,Silesia.

Död 14 september ,1885.

På bilden syns det på kavajslaget medaljen han fick år 1852

under en utställning i Silesia. " Medaille d´or".

-Fullständiga namn: Johann Gustav Eduard Becker.

 

-1841 Anställd av mästaren Urmakare Phillp Happacher i Wien.

-1845 Öppnade sitt eget urmakeri och butik i Silesia.

-1845 Gifter sig med Friedericke Henriette Louise Seeling 2 okt.

-1847 Öppnade en urfabrik i Freiburg.

-1854 kontrakt att designa och producera ur till postverket.

-1875 Titel, kunglig Hovleverantör i staten Prussia/Silesia.

-1884 Sonen Richard Becker och Brorsonen Paul tar över G.B.

-1885 Avled i staden Brechtesgaden/Baver, Tyskland.

 

I Silesia– dåvarande Tyskland låg staden Freiburg, den heter idag Swiebodizie och ligger i Polen. Här grundade Johann Gustav Eduard Becker år 1847 sin firma. Det blev starten på en gigantisk urtillverkning.

 

Gustav Becker gick som lärling i Wien hos en urmakare vid namn Happacher. Happacher experimenterade och avslutade utvecklingen av lod-drev och väggregulatorer, senare känt som Wieneruren. Gustav Becker hade som mål att tillverka samma typ av ur i sitt hemland.

 

Med några små ekonomiska medel startade han upp sin firma i Freiburg , 1:a april år 1847 , med en massa gå-på -anda och entusiasm. Han började tillverka Wienerur på ett litet utrymme som bestod av två små rum. Han hade en anställd och sex skolbarn som hjälpte honom. Det var stor kris i landet vid denna tid med hunger och fattigdom. Stadsguvernören i Silesia såg att G.B var en entusiastisk person och det fanns handling och ideér bakom hans lilla fabrik, den växte starkt. Tack vare guvernören och den kungliga handelskammaren, flyttade han år 1850 till större lokaler. Där fick han tilldelat sig ett antal maskiner mot att anställa 80 unga människor från omkringliggande fattiga lantbruk. Dessa skulle sen läras upp i att använda maskiner och verktyg. Arbetare kom och gick men till slut lyckades han med framåtanda och utbildning sätta ihop en väldisciplinerad och duktig arbetsstab.

 

Den första Becker regulatorn kom år 1852. För denna klocka fick han en medalj som senare skulle bli G.B. varumärke. Denna medalj blev också en värdefull garantistämpel på Beckers arbeten.

År 1854 fick G.B ett större kontrakt på leveranser av kontorsur till post– och telegrafverket i kungadömet Silesia. Succén hade börjat!

Detta medförde att år 1856 fick G.B ett skattefritt lån av regeringen som möjliggjorde att G.B. kunde bygga sin egen snidarverkstad till urfodral. Fabriken placerades vid järnvägen med tanke på att i framtiden skulle det bli stora exporter. Här blev senare också den stora urfabriken grundad.

Han startade nu produktionen av urfodral som omkring år 1860 utvecklades till rika ornament på de idag kända G.B. uren. Där tillverkades ur med Westminsterslag , melodier, graverade pendyler, lod i mässing, guld-och silverförgyllningar.

Uren blev nu exporterade i hela världen. G.B:s succé var enorm och eftetrfrågan var större än fabriken kunde framställa. Det var 1:a klass kvalitet, eftersom i princip varje man/maskin var specialist på sitt område, ( det kunde var en enkel del.), detta gav tillsammans ett rationellt och kvalitetsmässigt resultat.

 

Då Gustav Becker dog år 1885 övertog hans äldste son Richard och brorson Paul Becker, som hade varit hans affärspartner sedan år 1884, hela firman. Senare anslöt sig också sönerna Paul, Albert och Max Becker.

I Freiburg fick fabriken kraft till att driva sina maskiner med ångmaskiner. Alltid blev de nyaste metoderna använda i produktionen och han var en mästare på att skapa trygghet för sina anställda t.ex. Social trygghet, pension, barnpassning, medicinsk hjälp m.m.

Ca: 2000 personer hade hemarbeten och var engagerade i G.B s produktion runt om Freiburg– några av dessa bröt sig ur och öppnade egna små fabriker, där de levererade delar till G.B., men producerade också ur i samma stil som G.B. (Dessa kopior kan vara svåra att värdera och datera.) Men med samma goda kvalitet som G.B uren. Fabriker som Boeleh och Jackel 1871, Heinze & co 1874 och Victoria 1889 tillverkade urfodral, men levde i skuggan av G.B. Dessa fabriker hade inte samma företagsorganisation eller marknadsföring av sina produkter som G.B. och hade därför stora problem. I slutet av 1800-talet slogs dessa fabriker ihop med G.B. Den stil som tidigare kännetecknande G.B -Wieneruren, blev utbudet utökat till andra typer som reseur, marinur, köksur, bords– och golvur. Omkring 1913, tillkom kyrkoslag, harpeslag, Regina-Erocia och Westminsterslag samt väckarur efter den amerikanska principen. De olika fabrikerna tllverkade olika urdelar som tavlor, urfodral, lackering/målning, urglas osv.

 

Under sina produktions år, fick G.B många utmärkelser för sina arbeten i hela världen.

 

Efter 1:a världskriget tillverkade G.B. fabriken i Schwartzwald också fickur. G.B. slogs samman med Junghans år 1926 och numreringen försvann på urverken. Uren - Gustav Becker, tillverkades i det namnet till 2:a världskriget i Junghans fabriken .

 

Källa: The Gustav Becker Story av Karl Kochmann.