Vi lagar allt som går. Vi tar emot allt, tornur till små damur, 1600-tals klockor till 2000-talets avancerade teknik. Vi rengör klockan och byter ut det som behövs eller lagar befintlig del om det går. Idag är det svårt att få tag i reservdelar till en del gamla ur, då kan vi tillverka en ny del. När du lämnar in klockan till oss gör vi ett kostnadsförslag d.v.s. vi undersöker din klocka och ser vad som är fel. Sedan kontaktar vi dig och ger ett cirka pris. Ibland är det svårt att se alla fel då klockan kan vara väldigt smutsig. Hittar vi några fler fel ringer vi Er först innan vi fortsätter reparera klockan. När vi har fått klartecken från er sätter vi igång med Er klocka.

En reparation på ett väggur tar ca 4-6 veckor, beroende på vad som måste göras, i vissa fall kan det ta längre tid. Vi kollar klockan i två veckor innan vi lämnar ut den så vi ser att den går bra. Vi ruckar ( justerar fortning/saktning) den om det behövs.

 

I en översyn ingår följande:
Isärtagning, rengöring, polering av tappar, ihop plockning, justering, oljning, koll och ev. ruckning.

 

I de flesta fall räcker det inte bara med en rengöring, beroende på hur gammal och sliten klockan är.

Man byter då även lager (se bild 1 och 2), i vissa fall måste man även byta tappar (se bild 3 och 4).

 

Bild 1, sliten verkbotten.
Bild 3. Sliten tapp på en centrumaxel.
Bild 2, ny bussning.
Bild 4. Just den här tappen är polerad, men om tappen är för sliten att det inte går att polera den. Måste man byta ut den.